Instalacija, konfiguracija i nadzor serverskih rola

Active Directory (AD)

je servis koji omogućava jednostavno upravljanje svim kroisničkim profilima, računalima i printerima koji su dodani u mrežu.
Njegova implementacija se preporučuje za mrežu koja se sastoji od 10+ računala.
Group Policy koji je sastavni dio AD-a, omogućava detaljno podešavanje sigurnosnih pravila za organizacijske jedinice, računala i korisnike kao što su zabrana promjene pozadine, sakrivanje start menu izbornika ili dijelove istog, onemogućavanje pristupa sistemskim dijelovima kao što je device manager, TCP/IP properties..., podešavanje power plana, onemogućavanje CDROM, USB jedinica te na stotine drugih opcija.

DNS (Domain Name System)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP servis / server omogućava automatsko dodjeljivanje IP adresa računalima u mreži. Da bi računala u mreži mogla međusobno komunicirati i razmjenjivati podatke moraju imati IP adresu. Da svakom računalo ne moramo ručno zadavati IP adresu, Gateway, Subnet masku te DNS servere koristimo DHCP servis koji taj posao automatski odrađuje.

File and Storage Services


Group Policy


Hyper-V


Networking


Print and Document Services


Remote Desktop Services


Security and Protection


Web Server (IIS)


Windows System Resource Manager


Windows Server Backup


Windows Server Update Services

 

 

Idi na vrh