Zaboravljena lozinka za Windows 10 - kako ju zaobići

Zaboravljena lozinka za Windows 10 - kako ju zaobići

1. Potrebno je ubaciti boot Windows 10 CD/DVD, ili USB ako je instalacija na USB-u te pritisnuti bilo koju tipku prilikom poruke Press any key to boot...

Ako se ne želi bootati, ili nema poruke "Press any key...", potrebno je ugastiti računalo.

Prilikom ponovnog paljenja, kontinuirano stiskati tipke F2, F10, DEL

Naime, potrebno je ući u BIOS, budući da svaki proizvođač ima svoj način ulaska, ako ne znate koja je tipka, potrebno je kontinuirano stiskati najčešće, a to su F2, DEL, F10...

U BIOS-u je potrebno namjestiti Boot Ordering, na način da je na prvom mjestu CD/DVD, a na drugom HDD

2. Nakon loadiranja Windowsa, potrebno je stisnuti SHIFT (držati SHIFT stisnuto cijelo vrijeme) te F10

3. U crni prozorčić upisati

D:

stisnuti enter

cd \Windows\System32

stisnuti enter

ren Utilman.exe Utilman_old.exe

stisnuti enter

copy cmd.exe Utilman.exe

stisnuti enter te restartati računalo (prije restartanja, izvaditi CD/DVD medij ili USB)

Kada se Windows sustav podigne, kliknite na Accessibility Options ikonicu

U crni prozorčić upisati

net user Administrator Password1

stisnuti enter

net user Administrator /active:yes

Ugasiti crni prozorčić na x

Sada bi sa lijeve strane trebalo biti Other User (ako nema, restartati računalo), kliknuti na Other User te upisati pod Username: Administrator, a pod lozinku: Password1